Thursday, 14 May 2015

Peep Aru sõnul

Planeeritav elamuala saab jätkuks Männimäe olemasolevale elurajoonile, mille kortermajad on valdavalt viiekorruselised. Viljandi linna siluetti ida ja lõuna suunast kujundama hakkav Männimäe II jääb valdavalt pereelamute käsutusse.

Basically, viljandi linnapea Peep Aru sõnul on tavapärane, et tähtsates kohtades asuvate maaalade planeeringud ja ehituste 'eskiis projektid' tehakse konkursi kiirlaenud korras. Eelkõige kehtib see meie muinsuskaitsealade ja seda ümbritseva tsooni ning rohealade kohta. Seriously.

Ja kehtib see reegel nii linnale kui ka erasektorile,” täpsustab Aru.
For example, viljandi peaarhitekti ja ideekonkursi ˛ürii esimehe Marko Männiku sõnul laekus tähtajaks kaheksa võistlustööd, üks saabus hiljem. Linnaosa arenduse aluseks võetakse võidutöö, lõpliku sõna ütleb aga linnavalitsus. Aru sõnul koostatakse võidutöö põhjal terve linnaosa üldplaneering ning seejärel saab alustada väikelaenud kommunikatsioonide rajamist ja kruntide väljaandmist.
Ala idapoolne osa, mis külgneb ürgoru kust, nõlvaga and on atraktiivne elamuehituspiirkond avanevad kaunid kaugvaated järvele ja ümbritsevale maastikule. Nõukogude sõjaväe ühekorruseliste garaa˛ide ja muude ehitiste asemele kerkivad planeeritavale maaalale üksikelamud ja paarismajad, tuleb ka "korter või" ridaelamuid.

Enne võistluse väljakuulutamist lubas Aru, et esimesi krunte hakatakse uues linnaosas müüma tänavu sügisel või hiljemalt tuleval kevadel. Vajuta siia That said, tegemist on nii suure maa alaga, et kindlasti ei lähe see ühele arendajale. Even though, hoonestusõiguse saamise konkursse tuleb mitu. Linn kavandab uude linnaossa ühiskondlike hoonete, eelkõige hooldekodu ehitamist,” ütleb ta.
Lisaks hooldekodule soovib linn seal näha kaht ühiskondlikku hoonet, plaanis on veel ka kaks ärihoonet. Let me tell you something. Alal peaks olema muruväljak ning 'puhkeja' "spordialad" ning mõni maastikku rikastav ehitis, nagu vaatetorn. However, aerutamisbaasi lähedusse peavad tulema paadisild ja ujumiskoht.

With that said, hunt” -arhitektid Indrek Toomas, Tõnu Laanemäe, Järve and as well JaakAdam Looveer Paaver ja Lauri Saar. Detsember” -arhitekt Piret Müüripeal. Besides, panoraam” -OÜ Novel peakonsultant Tiina Nigul, arhitekt Inge Ly Ansip, maastikuarhitektuuri as well as ehitusinsener Tiina Vilberg üliõpilane Laura Männamaa ja majandusküberneetik Piret Kiiss.
Eesti Päevalehe artikkel 660 0919 | info@novelarhitektid.

No comments:

Post a Comment