Wednesday, 10 June 2015

Viljandi linnapea Peep

Planeeritav elamuala saab jätkuks Männimäe olemasolevale elurajoonile, mille kortermajad on valdavalt viiekorruselised. Viljandi linna siluetti ida ja lõuna suunast kujundama hakkav Männimäe II jääb valdavalt pereelamute käsutusse.

Viljandi linnapea Peep Aru sõnul on tavapärane, et tähtsates kohtades asuvate maaalade planeeringud ja ehituste 'eskiisprojektid' tehakse konkursi korras. However, eelkõige kehtib see meie muinsuskaitsealade ja seda ümbritseva tsooni ning rohealade kohta. Ja kehtib see reegel nii linnale kui ka erasektorile,” täpsustab Aru.

A well-known reason that is. Viljandi peaarhitekti ja ideekonkursi ˛ürii esimehe Marko Männiku sõnul laekus tähtajaks kaheksa võistlustööd, vivus.ee üks saabus hiljem. Linnaosa arenduse aluseks võetakse võidutöö, lõpliku sõna ütleb aga linnavalitsus. You should take this seriously. Aru sõnul koostatakse võidutöö põhjal terve linnaosa üldplaneering ning seejärel saab alustada kommunikatsioonide rajamist ja kruntide väljaandmist.

Ala idapoolne osa, mis külgneb ürgoru nõlvaga, kust or on atraktiivne elamuehituspiirkond avanevad kaunid kaugvaated järvele ja ümbritsevale maastikule. As a result, nõukogude sõjaväe ühekorruseliste garaa˛ide ja muude ehitiste asemele kerkivad planeeritavale 'maa alale' üksikelamud ja paarismajad, tuleb ka "korter või" ridaelamuid.

Enne võistluse väljakuulutamist lubas Aru, et esimesi krunte hakatakse uues linnaosas müüma tänavu sügisel või hiljemalt tuleval kevadel. Tegemist on nii suure maaalaga, et kindlasti ei lähe see ühele arendajale. Of course, hoonestusõiguse saamise konkursse tuleb mitu. This is the case. Jätkata siin Linn kavandab uude linnaossa ühiskondlike hoonete, eelkõige hooldekodu ehitamist,” ütleb ta.
Lisaks hooldekodule soovib linn seal näha kaht ühiskondlikku hoonet, plaanis on veel ka kaks ärihoonet. Basically, alal peaks olema muruväljak ning "puhke ja" "spordialad" ning mõni maastikku rikastav ehitis, nagu vaatetorn.

Aerutamisbaasi lähedusse peavad tulema paadisild ja ujumiskoht.
Hunt” -arhitektid Indrek Järve, Tõnu Laanemäe, "Jaak Adam" Looveer, toomas Paaver ja Lauri Saar. Detsember” -arhitekt Piret Müüripeal. Anyways, panoraam” -OÜ Novel peakonsultant Tiina Nigul, arhitekt "IngeLy" maastikuarhitektuuri, ansip or even ehitusinsener Tiina Vilberg üliõpilane Laura Männamaa ja majandusküberneetik Piret Kiiss. http://www.huh.ee/ziip-ee/
Eesti Päevalehe artikkel 660 0919 | info@novelarhitektid.