Thursday, 16 April 2015

Viljandi' linnavalitsus valis

Planeeritav elamuala saab jätkuks Männimäe olemasolevale elurajoonile, mille kortermajad on valdavalt viiekorruselised. Viljandi linna siluetti ida ja lõuna suunast kujundama hakkav Männimäe II jääb valdavalt pereelamute käsutusse.

Viljandi linnapea Peep Aru sõnul on tavapärane, et tähtsates kohtades asuvate "maa alade" planeeringud ja ehituste eskiis projektid tehakse konkursi korras. Eelkõige kehtib see meie muinsuskaitsealade ja seda ümbritseva tsooni ning rohealade kohta. Ja kehtib see reegel nii linnale kui ka erasektorile,” täpsustab Aru.
Then once again, viljandi peaarhitekti ja ideekonkursi ˛ürii esimehe Marko Männiku sõnul laekus tähtajaks kaheksa võistlustööd, üks saabus hiljem. Primarily, linnaosa arenduse aluseks võetakse võidutöö, lõpliku sõna ütleb aga linnavalitsus. Now regarding the aforementioned reality. Aru sõnul koostatakse võidutöö põhjal terve linnaosa laen kinnisvara tagatisel üldplaneering ning seejärel saab alustada kommunikatsioonide rajamist ja kruntide väljaandmist.

Ala idapoolne osa, mis külgneb ürgoru nõlvaga, kust and on atraktiivne elamuehituspiirkond avanevad kaunid kaugvaated järvele ja ümbritsevale maastikule. Nõukogude sõjaväe ühekorruseliste garaa˛ide ja muude ehitiste asemele kerkivad planeeritavale maa alale üksikelamud ja paarismajad, tuleb ka "korter või" ridaelamuid.

You should take it into account. Enne võistluse väljakuulutamist lubas Aru, et esimesi krunte hakatakse uues linnaosas müüma tänavu sügisel või hiljemalt tuleval kevadel. Tegemist on nii suure "maa alaga", et kindlasti ei lähe see ühele arendajale. Now let me tell you something. Hoonestusõiguse saamise konkursse tuleb mitu. Vajuta siia Linn kavandab uude linnaossa ühiskondlike hoonete, eelkõige hooldekodu ehitamist,” ütleb ta.

Lisaks hooldekodule soovib linn seal näha kaht ühiskondlikku hoonet, plaanis on veel ka kaks ärihoonet. You should take this seriously. Alal peaks olema muruväljak ning "puhke ja" "spordi alad" ning mõni maastikku rikastav ehitis, nagu vaatetorn. It's a well aerutamisbaasi lähedusse peavad tulema paadisild ja ujumiskoht.

Hunt” -arhitektid Indrek Järve, Tõnu Laanemäe, "Jaak Adam" Looveer, toomas Paaver ja Lauri Saar. Detsember” -arhitekt Piret Müüripeal. Panoraam” -OÜ Novel peakonsultant Tiina Nigul, arhitekt 'Inge Ly' Ansip, ehitusinsener Tiina Vilberg or maastikuarhitektuuri üliõpilane Laura Männamaa ja majandusküberneetik Piret Kiiss.
Eesti Päevalehe artikkel 660 0919 | info@novelarhitektid.
http://www.huh.ee/laenud/